Høring om sanntidskontroll og andre endringer for å hindre misbruk av HMS-kortene i bygge- og anleggsbransjen og renholdsbransjen

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring vedlagte forslag til endringer i forskrift om HMS-kort for bygge- og anleggsplasser, forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften). Forslaget gjelder tiltak for å motvirke misbruk av HMS-kortene.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 11.12.2015