Høring om endringer i lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet har sendt forslag til endring i lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) på høring.

Status: På høring

Høringsfrist: 30.04.2024