Høring om forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger for å følge opp lovendringene om arbeidsavklaringspenger som trer i kraft 1. januar 2018.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.10.2017