Høring om rettet av utilsiktet uklarhet i AIF-loven § 3-9 annet ledd

Finansdepartementet sender med dette Høring om rettet av utilsiktet uklarhet i AIF-loven § 3-9 annet ledd

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.01.2022