Høring - forslag til endring av lov om forbud mot hold av pelsdyr

Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring et forslag til endring av lov om forbud mot hold av pelsdyr. Lovendringen gjelder bestemmelser om økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdretterne etter avvikling.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.01.2021

Søket ditt gav 86 treff.