Høringer

Høring – Rett til hospitering i ordinært arbeid for tiltaksdeltakere i skjermet virksomhet (VTA)

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag om å endre retten til permisjon fra ansettelsen i varig tilrettelagt arbeid (VTA) i skjermet virksomhet etter § 14-10 i forskrift 11. desember 2015 nr. 1598 om arbeidsmarkedstiltak (tiltaksforskriften) til en rett til å hospitere i ordinære virksomheter for tiltaksdeltakere. Forslaget gjelder ikke deltakere i VTA i ordinær virksomhet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.12.2021