Høring – revidert reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med andre rettssubjekt (F-35-02)

Kunnskapsdepartementet har foretatt en gjennomgang av nåværende reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med andre rettssubjekt. Forslaget til nytt reglement vil erstatte rundskriv F-35-02, og vil gjelde for statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter om faglig aktivitet. Reglementet setter kriterier for når bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet kan organiseres internt ved institusjonen, eller eksternt i en samarbeidende virksomhet. Reglementet regulerer også institusjonens eierskap og forvaltning av aksjer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.11.2007