Høring – Tiltak for et mer forbrukervennlig strømmarked – forslag til endringer i energiloven og ulike forskrifter

Olje- og energidepartementet og Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag til endringer i energiloven, samt endringer i prisopplysningsforskriften, forskrift om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr og forskrift om kraftomsetning og nettjenester på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 03.01.2024