Høring - Utkast til ny forskrift om veterinærvakt

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.01.2005

Resultat:
  • Høringsfrist: 10. januar 2005