Forskrift om veterinærvakt

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 9. mars 2005 med hjemmel i lov av 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 24 og § 26 nr. 3.

Tilhørende lov