Høring - Utkast til ny forskrift om veterinærvakt

Forskrift om veterinærvakt. Fastsatt 9. mars 2005. St.prp. nr. 47 (2004-2005) Om klinisk veterinærvakt og endringer av kapittel 1115 - Mattilsynet på statsbudsjettet for 2005 under Landbruks- og matdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.02.2005

Resultat: