Høring – Forslag fra Kommunal- og distriktsdepartementet og Olje- og energidepartementet til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven knyttet til vindkraft på land.

Kommunal- og distriktsdepartementet og Olje- og energidepartementet sender med dette forslag til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven (pbl.) på alminnelig høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.02.2023

Viser 1-100 av 237 treff.

  • Side 1 av 3
  • Side 1 av 3