Forslag til endring av forskrift om vedtekter for Norges forskningsråd

Kunnskapsdepartementet sender med dette på forkortet høring forslag om endring av forskrift om vedtekter for Norges forskningsråd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.02.2023