Høring - forslag til endring av utlendingsforskriften § 19-7

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i utlendingsforskriften § 19-7. Formålet med endringene er å gjøre det norske regelverket mer i samsvar med EØS-retten.

Status: På høring

Høringsfrist: 30.04.2024