Høring - Forslag til endringer i lov- og forskriftsbestemmelser om kostnadsdekning til arbeid med tilsyn og kontroll mv

Olje- og energidepartementet foreslår endringer i enkelte bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningen for å bringe regelverk og terminologi i tråd med rundskriv R-112/15 Bestemmelser om statlig gebyr- og avgiftsfinansiering.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.08.2022