Høring - forslag til endringer i eigedomsskattelova om eiendomsskatt på grunn under kraftlinjer

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endring av eigedomsskattelova vedrørende skatt på grunn under kraftlinjer.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 29.07.2022

Viser 1-100 av 160 treff.

  • Side 1 av 2
  • Side 1 av 2