Høringsnotat med forslag til forskrift om behandlingsreiser til utlandet

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om behandlingsreiser til utlandet på høring. Behandlingsreiser til land med varmt og solrikt klima har som formål å gi bedre funksjon og livskvalitet for pasienter med enkelte kroniske sykdommer. En forskriftsfesting av kriteriene for tildeling av slike reiser og behandling av søknader vil styrke ordningens forutsigbarhet og posisjon.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.03.2017