Høringsnotat om endringer i forskrifter til samordningsloven mv. – nødvendige endringer som følge av etterlattereformen

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring endringer i forskrifter til samordningsloven mv. – nødvendige endringer som følge av etterlattereformen i folketrygden.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.10.2023