Høring - forslag til oppheving av eksportkredittloven og forskrift om eksportkredittordningen og endringer i forvaltningslovforskriften, offentlegforskrifta og politiregisterforskriften

Regjeringen har besluttet at Eksportkreditt Norge (Eksportkreditt) og GIEK skal slås sammen til én ny etat med et nytt navn innen 1. juli 2021, som oppfølging av områdegjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet (virkemiddelgjennomgangen). Nærings- og fiskeridepartementet foreslår derfor oppheving av eksportkredittloven og forskrift om eksportkredittordningen og endringer i forvaltningslovforskriften, offentlegforskrifta og politiregisterforskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.01.2021