Høringsutkast – Lov og forskrift om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler, implementering av EUs forordninger 443/2009 og 510/2011, samt avledede rettsakter

EU-forordningene gjelder grenser for Co2-utslipp fra henholdsvis person- og varebiler, og retter seg direkte mot bilprodusentene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.03.2016