Høringsuttalelser - NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke - kirkelige organisasjoner

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.12.2006