Høyring - endringar i lov om interkommunale selskaper mv.

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette på høyring forslag til endringar i lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper (IKS-loven) og ei ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsmelding for interkommunale selskaper.

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 23.09.2022

Søket ditt ga 86 treff.