Høyring – Nøytrale meirverdiavgiftsreglar ved leasing mv. av personkøyretøy

Finansdepartementet sender med dette på høyring forslag til endra reglar om tilbakeføring av frådragsført meirverdiavgift når personkøyretøy vert selt eller omdisponert.

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 01.02.2024