Hva kjennetegner norske skoler som skårer høyt i PISA 2000?

Hva kjennetegner norske skoler som skårer høyt i PISA 2000?

Rapporten tar utgangspunkt i den internasjonale leseundersøkelsen blant 15-åringer, PISA 2000. Er det systematiske forskjeller mellom norske skoler som skårer høyt og lavt i PISA 2000-studien? Undersøkelsen er utført av professor Svein Lie og forsker Are Turmo ved Universitetet i Oslo på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet.

Les rapporten i PDF-format.