Innspill om utformingen av oppskrift for mer lokalmat

Målet er en oppfølging av regjeringens ambisjoner i Hurdalsplattformen om å stimulere til økt produksjon og omsetning av lokalmat og -drikke og økologisk mat. Dette er også en del av regjeringens strategi for økt selvforsyning av jordbruksvarer. For å nå målet settes arbeidet nå i gang med å utarbeide en «oppskrift for mer lokalmat».

Status: Lukket

Svarfrist: 03.05.2024

Søket ditt gav 58 treff.