Innspill til strategi for solindustri

Nærings- og fiskeridepartementet har startet opp arbeidet med en strategi for solindustri, og inviterer til innspill i arbeidet med strategien.

Status: Lukket

Svarfrist: 05.04.2024