Invitasjon til å gi innspill til rapporten «Kunnskapsgrunnlag om økologisk tilstand i norsk skog og utredning av tiltak»

Klima- og miljødepartementet inviterer med dette til å gi skriftlige innspill til rapporten «Kunnskapsgrunnlag om økologisk tilstand i norsk skog og utredning av tiltak». Rapporten er utarbeidet av Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet og andre berørte direktorater som del av arbeidet med en meny av tiltak for skog.

Status: Lukket

Svarfrist: 15.02.2024