Invitasjon til høring - NOU 2006:13 "Fritid med mening. Statlig støttepolitikk for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner".

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2006