Kartmerking av sti mot grunneiers protest

Saksnummer: 2001/5024 EP ATO

 

Dato: 31.05.2001

 

Kartmerking av sti mot grunneiers protest

Vi viser til Deres brev datert 18. mai 2001. Vi antar at det må ligge innenfor enhvers alminnelige handlefrihet å kunne lage og utgi kart som viser en sti som faktisk er i terrenget. Den som kartfester en sti kan på grunnlag av kartfestingen ikke bli ansvarlig for skader som voldes av noen som følger stien. Dette må gjelde selv om stien etter forholdene må anses å gå gjennom mark som regnes likt med innmark etter friluftsloven § 1 a, slik at tråkk utenom stien ikke nødvendigvis alltid er tillatt etter lovens § 3.