Kongelig resolusjon om fredning av Sør-Gjæslingan kulturmiljø i Vikna kommune, Nord-Trøndelag fylke

Kongelig resolusjon om fredning av Sør-Gjæslingan kulturmiljø i Vikna kommune, Nord-Trøndelag fylke (pdf)