Konsesjon for en ny reklamefinansiert radiokanal i det femte riksnettet i FM-båndet

Konsesjon for en ny reklamefinansiert radiokanal i det femte riksnettet i FM-båndet

Kultur- og kirkedepartementet vedtok fredag 27. juni 2003 å gi P4 Radio Hele Norge ASA konsesjonen til reklamefinansierte radiosendinger i det femte riksnettet i FM-båndet.
Kanalen kan starte sendinger i 2004.

Dokumenter vedrørende tildeling av konsesjon til P4 Hele Norge ASA

  • Brev fra Kultur- og kirkedepartementet til advokatfirma Wiersholm, Mellbye & Bech vedrørende P4s konsesjonsforpliktelser. (22.12.03)
  • Pressemelding vedrørende P4s bruk av FM-5 nettet (18.12.03)
  • Brev fra Kultur- og kirkedepartementet til advokatfirma Wiersholm, Mellbye & Bech vedrørende P4 og bruk av FM-5 nettet. (17.12.03)
  • Pressemelding om tildeling av konsesjonen til reklamefinansierte radiosendinger i det femte riksnettet i FM-båndet til P4 Radio Hele Norge ASA
  • Konsesjonsvilkår for P4 Radio Hele Norge ASA i perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2013
  • Vedtak om tildeling av konsesjon for riksdekkende, reklamefinansiert radio i det femte riksnettet i FM-båndet
  • Vedtak om avslag på søknad om konsesjon for riksdekkende, reklamefinansiert radio i det femte riksnettet i FM-båndet
  • Forskningsrapport fra Lektor Per Jauert, Institut for informations- og medievidenskab, Aarhus Universitet
  • Forskningsrapport fra Professor Kent Asp, Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet

Annet