Landsverneplan for justissektoren

Justis- og politidepartementets forslag til landsverneplan for justissektorens statlige eiendommer. Planen omfatter eiendommer innen politiet, domstolene, kriminalomsorgen og direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

I kongelig resolusjon vedtatt i statsråd 1. september 2006 ble det blant annet ble bestemt at det skal utarbeides sektorvise landsverneplaner for statlige kulturhistoriske eiendommer. Nedenfor følger Justis- og politidepartementets forslag til landsverneplan for justissektorens statlige eiendommer. Planen omfatter eiendommer innen politiet, domstolene, kriminalomsorgen og direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

1. Innledning og kriterier


1. Tekstdel, Landsverneplan for justissektoren
2. Tabell over institusjonstyper og perioder for politianlegg
3. Tabell over institusjonstyper og perioder for domstolsanlegg
4. Tabell over institusjonstyper og perioder for fengslene
5. Landsverneplan for justissektoren, delplan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

2. Justissektorens værelser - historikk


Justissektorens værelser - historikk

3. Katalog


Politiet

Arendal politistasjon
Bergskrivergården, Røros lensmannskontor
Grensekommisariatet i Kirkenes
Grensekontrollstasjonen, Storskog vakt- og konferansehus
Kragerø politistasjon
Nyrud politistasjon, Pasvik
Politihuset i Oslo
Politihøgskolen i Oslo
Risør politistasjon
Rytterkorpset i Oslo
Sommervann, Reinpolitiet
Tollboden, Brattbørkaia 13 B, Trondheim
Tromsø politihus

Domstolene

Bergen tinghus
Borgarting lagmannsrett, Munchsgt. 4
Frostating_lagmannsrett, Erling Skakkesgt. 60
Hardanger tingrett, Lofthus
Høyesteretts hus, Oslo
Justisbygget i Kristiansand
Oslo tinghus
Sandvika tinghus
Stavanger tinghus
Sunnhordaland tingrett, Stord
Søre Sunnmore tingrett, Volda
Trondheim tinghus

Kriminalomsorgen

Bastøy fengsel
Bredtveidt fengsel
Hedmark fengsel, Hamar avdeling
Ila fengsel
KITT, Vognmannsgt. 7 Horten
Kongsvinger fengsel
Kriminalasylet i Trondheim
Oslo fengsel
Sem fengsel
Søndre Vestfold, Berg avdeling
Søndre fengsel, Larvik avdeling
Telemark fengsel, Kragerø fengsel
Trondheim fengsel
Trondheim fengsel, Kongensgate avdeling
Trondheim fengsel, Leira avdeling
Vadsø fengsel
Vestoppland fengsel, Gjøvik avdeling
Vik fengsel
Ålesund fengsel
Åna fengsel

Landsverneplan for justissektoren, DSB

Bevaringsanlegg

Bergstien fjellanlegg og undervisningsbygg
Grefsenkollen alarmplass
Hordaland sivilforsvarsleir (Espeland leir)
Magasin Skien
Møre og Romsdal sivilforsvarsleir
Ravneberget utkikkskiosk
Sama Harstad kommando- og alarmplass
Utkikkskiosk Kuhaugen

I tillegg skal ett gradert anlegg fredes.

Anlegg som skal dokumenteres

Agder sivilforsvarsleir
Christinegård alarmplass
Frognerparken alarmplass
Glitregata kommando- og alarmplass
Hisøy alarmplass
Kleivås kommando- og alarmplass
Kulås alarmplass
Uranienborg kommando- og alarmplass
Valhalla alarmplass
Østfold sivilforsvarsleir

I tillegg skal to graderte anlegg dokumenteres.

4. Plantegninger


Politiet (samtlige plantegninger er samlet i ett pdf-dokument)

Arendal politistasjon
Bergskrivergården, Røros
Bergskrivergården, Røros
Grensekontrollstasjonen Storskog
Kragerø politistasjon
Nyrud politistasjon
Politihuset i Oslo
Politihuset i Oslo
Politihuset i Oslo
Politihøgskolen, Oslo
Politihøgskolen, Oslo
Sommervann
Tollboden, Brattørkaia 13b

Domstolene (samtlige plantegninger er samlet i ett pdf-dokument)

Bergen tinghus
Hardanger tingrett, Lofthus
Høyesteretts Hus, Oslo
Høyesteretts Hus, Oslo
Høyesteretts Hus, Oslo
Høyesteretts Hus, Oslo
Justisbygget i Kristiansand
Oslo tinghus
Oslo tinghus
Oslo tinghus
Stavanger tinghus
Sunnhordaland tingrett, Stord
Sunnhordaland tingrett, Stord
Tinghuset i Trondheim
Tinghuset i Trondheim