Lommebudsjettet 2008

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Brosjyre med nøkkeltall for norsk økonomi, hovedtall i statsbudsjettet og skatte- og avgiftssatser for 2008.

Brosjyre med nøkkeltall for norsk økonomi, hovedtall i statsbudsjettet og skatte- og avgiftssatser for 2008.

Lommebudsjettet 2008 (pdf-format)