Medarbeiderundersøkelsen 2007

I 2007 fikk Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) gjennomført en omfattende spørreundersøkelse blant ansatte i staten. Ca 4500 statsansatte deltok i undersøkelsen ved å svare på spørsmål om arbeidslivsforhold, motivasjon og tilfredshet.

I 2007 fikk Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) gjennomført en omfattende spørreundersøkelse blant ansatte i staten. Ca 4500 statsansatte deltok i undersøkelsen ved å svare på spørsmål om arbeidslivsforhold, motivasjon og tilfredshet.

Formålet med undersøkelsen har vært å fremskaffe systematisk kunnskap om hva som skaper motivasjon og trivsel blant ansatte i staten. Rambøll Management gjennomførte undersøkelsen for FAD. Rapporten sammenfatter de sentrale funnene og resultatene fra spørreundersøkelsen. Rambøll Management står alene ansvarlig for alle analyser, vurderinger og anbefalinger presentert i sluttrapporten.

Medarbeiderundersøkelsen 2007 (PDF)

Sammendrag av medarbeiderundersøkelsen (PDF)

Bilagsmateriale (PDF)