Meld. St. 8 (2011 – 2012)

Sametingets virksomhet 2010

Sametingets virksomhet 2010

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no