Meld. St. 14 (2018–2019)

Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland

Finansdepartementet legger i denne meldingen frem en vurdering av energiaksjene i Statens pensjonsfond utland.

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no