Meld. St. 14 (2019–2020)

Kompetansereformen – Lære hele livet

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kunnskapsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 22. april 2020 om Kompetansereformen – Lære hele livet blir sendt Stortinget.

Til forsiden