Meld. St. 14 (2019–2020)

Kompetansereformen – Lære hele livet

Til innholdsfortegnelse

1 Oversikt over søknadsbaserte ordninger

Figur 1.1 

Figur 1.1

Til forsiden