Meld. St. 16 (2014-2015)

Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett

Til innholdsfortegnelse

3 Høring

Et høringsnotat der hovedelementene i denne meldingen til Stortinget ble drøftet, ble sendt på høring 7. november 2014, med frist for å avgi uttalelse 10. januar 2015. Ulike høringsinnspill vil bli kommentert underveis der dette er naturlig.

Høringsnotatet ble sendt til 57 høringsinstanser. I tillegg ble høringsnotatet lagt ut på departementets nettsted.

3.1 Følgende høringsinstanser fikk høringsnotatet til uttalelse:

 • Finansdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Sametinget

 • Fylkesmannen i Aust-Agder

 • Fylkesmannen i Buskerud

 • Fylkesmannen i Finnmark

 • Fylkesmannen i Hordaland

 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal

 • Fylkesmannen i Nordland

 • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

 • Fylkesmannen i Rogaland

 • Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

 • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 • Fylkesmannen i Troms

 • Fylkesmannen i Vest-Agder

 • Fylkesmannen i Vestfold

 • Fylkesmannen i Østfold

 • Fiskeridirektoratet

 • Mattilsynet

 • Miljødirektoratet

 • Kystverket

 • Norges vassdrags- og energidirektorat

 • Havforskningsinstituttet

 • Veterinærinstituttet

 • Norsk institutt for naturforskning

 • Aust-Agder fylkeskommune

 • Buskerud fylkeskommune

 • Finnmark fylkeskommune

 • Hordaland fylkeskommune

 • Møre og Romsdal fylkeskommune

 • Nordland fylkeskommune

 • Nord-Trøndelag fylkeskommune

 • Rogaland fylkeskommune

 • Sogn og Fjordane fylkeskommune

 • Sør-Trøndelag fylkeskommune

 • Troms fylkeskommune

 • Vest-Agder fylkeskommune

 • Vestfold fylkeskommune

 • Østfold fylkeskommune

 • Bellona

 • Den norske veterinærforening

 • Finans Norge

 • Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

 • Greenpeace

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Innovasjon Norge

 • Kommunesektorens organisasjon

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Natur og Ungdom

 • Nettverk for fjord- og kystkommuner

 • Norges Fiskarlag

 • Norges Jeger- og Fiskerforbund

 • Norges Kystfiskarlag

 • Norges Miljøvernforbund

 • Norges Naturvernforbund

 • Norsk Industri

 • Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

 • Norske Lakseelver

 • Norske sjømatbedrifters landsforening

 • Næringslivets hovedorganisasjon

 • Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon

 • Tekna fiskehelseforeningen

 • WWF Norge

3.2 Følgende høringsinstanser har avgitt realitetsuttalelse:

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Fylkesmannen i Hordaland

 • Fylkesmannen i Nordland

 • Fylkesmannen i Rogaland

 • Fylkesmannen i Sør- Trøndelag

 • Fiskeridirektoratet

 • Havforskningsinstituttet

 • Mattilsynet

 • Miljødirektoratet

 • Veterinærinstituttet

 • Sametinget

 • Finnmark fylkeskommune

 • Hordaland fylkeskommune

 • Møre og Romsdal fylkeskommune

 • Nordland fylkeskommune

 • Rogaland fylkeskommune

 • Sogn og Fjordane fylkeskommune

 • Troms fylkeskommune

 • Akvadesign AS

 • Alsaker Fjordbruk

 • Alta kommune

 • Alta Laksefiskeri Interessentskap

 • Bellona

 • Bremnes Seashore

 • Bygg uten grenser

 • Cermaq ASA

 • Coast Seafood AS

 • Den norske veterinærforening

 • Europharma AS

 • Fagforbundet

 • Fishfarming Innovation AS

 • Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

 • Folketrygdfondet

 • Grieg Seafood ASA

 • Hammerfest kommune

 • Hardangerfjordlauget

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Legemiddelindustrien

 • Marine Harvest ASA

 • Natur og ungdom/Naturvernforbundet

 • Naturvernforbundet Hitra Frøya

 • Naturvernforbundet Vest-Finnmark lokallag

 • Nettverk for fjord- og kystkommuner

 • Nofima AS

 • Norcem AS

 • Norges Fiskarlag

 • Norges Jeger- og Fiskerforbund

 • Norges Kystfiskarlag

 • Norsk Industri

 • Norsk institutt for naturforskning

 • Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

 • Norske Lakseelver

 • Norske sjømatbedrifters landsforening

 • Næringslivets hovedorganisasjon

 • SalMar ASA

 • Salmon Camera

 • Salmon Group AS

 • Sogn villaksråd

 • Tekna-Teknisk-naturvitenskapelig forening

 • WWF Norge

Til forsiden