Meld. St. 16 (2014-2015)

Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Nærings- og fiskeridepartementet

tilrår:

Tilråding fra Nærings- og fiskeridepartementet 20. mars 2015 om forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett blir sendt Stortinget.

Til forsiden