Meld. St. 2 (2014–2015)

Revidert nasjonalbudsjett 2015

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Finansdepartementet 12. mai 2015 om Revidert nasjonalbudsjett 2015 blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside