Meld. St. 20 (2014–2015)

Oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten med oppdatert beregning av iskanten

Meld.St. 20 (2014–2015) Oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten med oppdatert beregning av iskanten redegjør for naturverdiene i iskantsonen og  det faglige grunnlaget for den oppdaterte beregningen av forvaltningsplanens iskant og retter generelt søkelyset mot den nordlige/arktiske delen av forvaltningsplanområdet Barentshavet – Lofoten. Av de norske havområdene er det disse farvannene som er minst direkte påvirket av menneskelig aktivitet. Samtidig er det her klimaendringene viser seg tidligst.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget