Meld. St. 25 (2022–2023)

Mineralverksemd på norsk kontinentalsokkel – opning av areal og strategi for forvaltning av ressursane

Til innhaldsliste

Tilråding

Olje- og energidepartementet

tilrår:

Tilråding frå Olje- og energidepartementet 20. juni 2023 om Mineralverksemd på norsk kontinentalsokkel – opning av areal og strategi for forvaltning av ressursane blir send Stortinget.

Til forsida