Meld. St. 6 (2016–2017)

Verdier i vekst — Konkurransedyktig skog- og trenæring

Til innholdsfortegnelse

Forkortelser

CBD

Convention on Biological Diversity

FAO

The Food and Agriculture Organization of the United Nations

FSC

Forest Stewardship Council

IUCN

International Union for Conservation of Nature

NTP

Nasjonal transportplan

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

PEFC

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes

UNFCCC

United Nations Framework Convention on Climate Change

Til dokumentets forside