Meld. St. 9 (2015–2016)

Nasjonal forsvarsindustriell strategi

Til innholdsfortegnelse

8 Økonomiske og administrative konsekvenser

Tiltakene som presenteres i meldingen medfører ikke vesentlige økonomiske endringer i forsvarssektorens industrielle engasjement. Et fortsatt samarbeid mellom forsvarssektoren og næringslivet vil være kompetanseutviklende for begge parter.

Forsvarsdepartementet vil benytte eksisterende fora og organisasjonsledd for gjennomføringen av strategien.

Til forsiden