Meld. St. 9 (2015–2016)

Nasjonal forsvarsindustriell strategi

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Forsvarsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Forsvarsdepartementet 30. oktober 2015 om Nasjonal forsvarsindustriell strategi blir sendt Stortinget.

Til forsiden