NOU 1994: 8

Kompetanseutvikling i arbeidet for psykisk utviklingshemmede

Til innholdsfortegnelse

Til Sosial- og helsedepartementet

Det utvalget som Sosial- og helsedepartementet oppnevnte i november 1992 til å vurdere kompetansebehov for personer som skal yte tjenester og tiltak for mennesker med psykisk utviklingshemming, avgir med dette sin innstilling. Utvalgets innstilling er enstemmig.

2. mai 1994

Knut Østrem

Anne Gro Amlund

Jon Ekeland

Sidsel Grasli

Else Lindvik

Hanne Luthen

Olav Refsdal

Hans Resell

Årstein Skiftun

Jan Skjerve

Thomas Øye

Anders Gimse

Til forsiden