NOU 1994: 8

Kompetanseutvikling i arbeidet for psykisk utviklingshemmede

Til innholdsfortegnelse

2 Tilskuddsordninger

Lærlingtilskudd. Tilskuddets størrelse er normalt kr 1 400 pr. lærling pr. måned. Dersom lærlingen har gjennomført relevant grunnkurs og videregående kurs i den videregående skolen, er lærlingtilskuddet kr 2 800 pr. lærling pr. mnd. I tillegg er det en ordning med tredobbelt lærlingtilskudd for lærlinger med funksjonshemming. (kr 4 200 pr. lærling pr. mnd.)

Tilskudd til fag- og svenneprøver gis med kr 2 000 pr. fag- eller svenneprøve for inntil 2 prøver pr. kandidat.

Instruktørtilskudd gis med kr 700 pr. 3. lærling pr. mnd til lærebedrifter ( også opplæringskontorer) som har 3 eller flere lærlinger.

Driftstilskudd til opplæringsringer gis til opplæringsringer med minst 3 godkjente bedrifter i faget og med minst 3 lærlinger med godkjente lærekontrakter i ringen. Satser for driftstilskudd til opplæringsringer er:

  • 3-10 lærlinger: kr 1 500 pr. lærling pr. 1/2-år

  • 11-20 lærlinger: kr 1 000 pr. lærling pr. 1/2-år

  • 21-30 lærlinger: kr 500 pr. lærling pr. 1/2-år

Tilskudd gis også til etablering av opplæringsringer og opplæringskontor, på bakgrunn av søknad til departementet i hvert enkelt tilfelle.

Til forsiden