NOU 1999: 9

Til laks åt alle kan ingen gjera?

Til laks åt alle kan ingen gjera? — Om årsaker til nedgangen i de norske villaksbestandene og forslag til strategier og tiltak for å bedre situasjonen

Les dokumentet