NOU 1999: 2

Livshjelp— Behandling, pleie og omsorg for uhelbredelig syke og døende

Til innholdsfortegnelse

2 Vedlegg til kapittel 6

Tabell  Døde pr 100 000 innbyggere, etter kjønn og alder - 1997

  MennKvinner
0-411596
5-92116
10-14199
15-196432
20-248523
25-299342
30-3411042
35-3912067
40-44198120
45-49388180
50-54462312
55-59754485
60-641370709
65-6922271141
70-7439222006
75-7964233529
80-84108106705
85-891757612409
90...2889824791

Kilde: Kilde: Statistisk Sentralbyrå: Befolkningsstatistikk

Tabell 2.1 viser at dødeligheten er høyest i de eldste aldersgrupper. Dødeligheten er høyest blant menn i alle aldersgrupper. I aldersgruppen 90 år og over dør om lag 25 – 30 pst pr år.

Tabell 2.2 viser folkemengden etter kjønn og alder i 1997:

Tabell  Folkemengde etter kjønn og alder 1997

  MennKvinner
031 40329 432
1-5156 273147 181
6-12202 062192 269
13-1580 41476 428
16-44932 043894 630
45-66516 709511 742
67-79193 586247 542
80-59 654120 668
I alt2172 1442 220 570

Kilde: Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Befolkingsstatistikk 1997

Tabell 2.2 viser den totale folkemengden i ulike aldersgrupper fordelt på kjønn. Som det går fram utgjør befolkningen 80 år og over en forholdsvis liten andel av totalbefolkningen. Menn 80 år og over utgjør 2,7 pst av den mannlige befolkning og kvinner 80 år og over utgjør 5,4 pst av befolkningen. Som nevnt ovenfor er det i denne aldersgruppen en finner den største dødeligheten.

Tabell 2.3 viser totalt antall døde etter kjønn og alder i 1995:

Tabell  Døde etter kjønn og alder. 1995

AlderI altMennKvinner
I alt45 18223 02422 158
0-9 år351211140
10-19 år19314152
20-29 år39630591
30-39 år605417188
40-49 år1 309839470
50-59 år2 2261 445781
60-69 år5 3433 4291 914
70-79 år12 9917 5105 481
80-89 år16 0027 0038 999
90 år +5 7661 7244 042

Kilde: Kilde: Statistisk Sentralbyrå

Som det går fram av tabell 2.3 er det først og fremst blant eldre det er mange dødsfall. I aldersgruppa 90 år og over er antall døde noe mindre enn i aldersgruppene 70-79 år og 80-89 år. Dette har sammenheng med at det er forholdsvis få personer i aldersgruppa 90 år og over. Som nevnt ovenfor er andelen døde i denne aldersgruppa høy.

Gjennomsnittlig dødelighet i alt pr 100 000 innbyggere var for perioden 1991-95 911 for hele landet.

Tabell  Dødelighet etter kommunestørrelse 1991-95

KommunestørrelseDødelighet pr 100 000 innb
1-1 999918
2 000 – 4 999882
5 000 – 9 999893
10 000 – 19 999908
20 000 – 29 999912
30 000 – 49 999910
> 50 000940

Kilde: Kilde: Statistisk Sentralbyrå: Nøkkeltall

Ut fra oversikten i tabell 2.4 ser en at dødeligheten er høyest i de største kommunene, dvs kommuner med over 50 000 innbyggere. Lavest dødelighet var det i perioden 1991-95 i kommuner med mellom 2 000 og 5 000 innbyggere.

Tabell 2.5 viser dødsårsaker i Norge etter kjønn.

Tabell  Dødsårsaker i Norge 1995 etter kjønn. Angitt i antall og prosent

  Begge kjønnMennKvinner
DødsårsakerAntallProsentAntallProsentAntallProsent
Svulster/kreft10 65223,65 70024,84 95222,3
Hjerte/kar19 86744,010 01643,59 85144,5
Åndedretts-organer4 93010,92 36010,32 57011,6
Voldsomme dødsfall i alt2 2745,01 4146,18603,9
Selvmord5481,24111,81370,6
Andre7 45916,53 53415,33 92517,7
Totalt45 182100,023 024100,022 158100,0

Kilde: Kilde: Statistisk Sentralbyrå

De viktigste dødsårsakene går fram av tabell 2.5. Hjerte- og karsykdommer og kreft er de hyppigste dødsårsaker. Disse sykdommene er årsak til 2/3 av alle dødsfall. Det var i 1995 flere dødsfall blant menn enn blant kvinner. Andelen som dør av kreft er litt større blant menn, enn blant kvinner, og andelen som dør av hjerte- og karsykdommer og sykdommer i åndedrettsorganene er litt større blant kvinner enn blant menn. Selv om andelen som døde av hjerte- og karsykdommer var litt større blant kvinner enn blant menn, var det totalt flere menn enn kvinner som døde av hjerte- og karsykdommer. Den største forskjellen mellom kvinner og menn finner en når det gjelder selvmord som dødsårsak.

Tabell 2.6 viser årlig gjennomsnitt for årene 1991-1995 når det gjelder dødelighet etter årsaksgrupper pr 100 000 innbyggere.

Tabell  Alders- og kjønnsstandardisert dødelighet etter årsaksgrupper. Pr 100 000 innbyggere. Fylke. 1991-1995. Begge kjønn

FylkeAlle årsakerHjerte- og karsykdomIschemisk hjertesykdomKarle- sjoner i sentral- nerve- systemetOnd- artede svulsterLunge- kreftVold- somme dødsfallUlykkerSelvmord
Hele landet91140320810021936503513
Østfold96144622711823441503413
Akershus8903831949822138503513
Oslo10003972039924544563716
Hedmark95242721111420531483215
Oppland92141920711319826513515
Buskerud92042421711221134493314
Vestfold92539418410823444563618
Telemark9274232269721633523615
Aust-Agder91338917910821343513712
Vest-Agder8943751939222845503613
Rogaland8553661938422834523110
Hordaland8353672018621735423011
Sogn og Fjordane802349175881992650409
Møre og Romsdal8293701879320429493810
Sør-Trøndelag93442121610622132493512
Nord- Trøndelag88742222010620828523714
Nordland9244452469720533493513
Troms93744824610120734534012
Finnmark109651628510721249775618

Kilde: Kilde: Statistisk Sentralbyrå

Tabell 2.6 viser at i forhold til befolkningen er dødeligheten høyest i Finnmark og lavest i Sogn og Fjordane. Dette gjelder også dødelighet av hjerte- og karsykdommer. Den høyeste dødeligheten av kreftsykdommer finner en i Oslo og den laveste i Oppland og Sogn og Fjordane.

Tabell  Alders- og kjønnsstandardisert dødelighet etter årsaksgrupper. Pr 100 000 innbyggere. Fylke. 1991-1995. Menn

FylkeAlle årsakerHjerte- og karsykdomIschemisk hjertesykdomKarlesjoner i sentralnervesystemetOnd- artede svulsterLunge kreftVold- somme dødsfallUlykkerSelvmord
Hele landet118653430411328457714920
Østfold125058833013030466714721
Akershus114950428211428457674619
Oslo130353229711331868744921
Hedmark121555330013326949724526
Oppland116853629712225041724724
Buskerud119356131413027554704623
Vestfold121352427212330772764924
Telemark120555732810827952755123
Aust-Agder117252026612227268694817
Vest--Agder118850028010630873715020
Rogaland11114902859529156604316
Hordaland11105023009628558604216
Sogn og Fjordane103845325298259477964(14)
Møre og Romsdal108948827310726650725516
Sør-Trøndelag118954531111427950695018
Nord-Trøndelag114354931711226947815524
Nordland123060436511026452765421
Troms126360536611228362775621
Finnmark1475716430121278781188925

Kilde: Kilde: Statistisk Sentralbyrå

Blant menn finner en høyest dødelighet i Finnmark og lavest i Sogn og Fjordane. Dette gjelder også dødelighet av hjerte- og karsykdommer. Dødeligheten av kreft blant menn er høyest i Oslo og lavest i Oppland. Dette gjelder imidlertid ikke lungekreft. Dødeligheten av lungekreft er høyest i Finnmark og lavest i Oppland.

Tabell  Alders- og kjønnsstandardisert dødelighet etter årsaksgrupper. Pr 100 000 innbyggere. Fylke. 1991-1995. Kvinner

FylkeAlle årsakerHjerte- og karsykdomIschemisk hjertesykdomKarlesjoner i sentral nervesystemetOndartede svulsterLungekreftBrystkreft kvinnerVoldsomme dødsfallUlykkerSelvmord
Hele landet70630313591175193031237
Østfold745338149109185212832246
Akershus70229312886179243135267
Oslo772295131891972734412711
Hedmark75333014210016418282520(5)
Oppland73632913810616414303225(6)
Buskerud71932414510016920303022(6)
Vestfold708294116971822231362411
Telemark7193211488917319273223(8)
Aust--Agder7142901109817224233427:
Vest-Agder6752821278317122283024(6)
Rogaland6642731247518516332520(5)
Hordaland63226612679171183126196
Sogn og Fjordane62427011579157(9)322319:
Møre og Romsdal6372821248316012282721(5)
Sør-Trøndelag743327143100181193430226
Nord- Trøndelag69832714610116513252721:
Nordland6963251568816519292418(6)
Troms6933291549315513273126:
Finnmark8043641749516727233725:

Kilde: Kilde: Statistisk Sentralbyrå

Også blant kvinner er dødeligheten høyest i Finnmark og lavest i Sogn og Fjordane. Dødeligheten av hjerte- og karsykdom er høyest i Finnmark og lavest i Hordaland. Kreftdødeligheten er høyest i Oslo og lavest i Troms. Dødeligheten av lungekreft er høyest i Oslo og Finnmark og lavest i Sogn og Fjordane.

Tabell  Gjennomsnittlig dødelighet pr 100 000 innb, kjønns- og aldersstandardisert, 1991-95, hjerte- og karsykdommer og kreft etter kjønn og kommunestørrelse

  MennKvinner
  Hjerte/karKreftHjerte/karKreft
1-1 999559256329163
2 000 – 4 999539257306160
5 000 – 9 999532266309161
10 000 – 19 999548274313171
20 000 – 29 999540300305173
30 000 – 49 999534296300182
> 50 000522309293190
Hele landet534284303175

Kilde: Kilde: Statistisk Sentralbyrå: Nøkkeltall

Av tabell 2.9 framgår det at den gjennomsnittlige dødelighet av hjerte- og karsykdommer og kreft er større blant menn enn blant kvinner. Hjerte- og kardødeligheten er størst i minste kommunene både for menn og kvinner. Kreftdødeligheten er størst i de største kommunene både blant menn og kvinner.

Tabell 2.10 viser kreftdødsfall etter alder og kommunestørrelse.

Tabell  Døde av kreft/svulster etter kommunestørrelse og alder, pr 1000 innb

Alder0-2930-4950-6970-7980+
1 – 1 9990,0420,424,139,3915,82
2 000 – 4 9990.0330,603,339,7618,42
5 000 – 9 9990,0350,523,4010,2218,25
10 000 – 19 9990,0460,413,4310,5718,08
20 000 – 29 9990,0420,433,6211,1218,74
30 000 – 49 9990,0270,494,1111,2519,30
> 50 0000,0560,463,9011,9520,30

Kilde: Kilde: Statistisk Sentralbyrå

Tallene i de yngste aldersgrupper er små. Det går fram av tabell 2.10 at dødligheten av kreft i de eldste aldersgrupper er høyest i de mest folkerike kommuner.

Tabell 2.11 viser dødssted uavhengig av diagnose.

Tabell  Dødssted uavhengig av diagnose. Angitt i antall og prosent - 1995

DødsstedAntallProsent
Hjemmet7 84717,37
Regionsykehus3 9908,83
Fylkessykehus, type 15 85812,97
Fylkessykehus, type 28 32618,43
Somatiske spesialsykehus1400,31
Alders-/sykehjem16 47336,46
Andre helseinstitusjoner1170,26
Utenfor helseinstitusjon1)9 84421,79
Uoppgitt4340,96

1)Antall døde i hjemmet er også med i tallene for død utenfor helseinstitusjon.

Kilde: Kilde: Statistisk Sentralbyrå

Det går fram av tabell 2.11 at 77 pst døde i helseinstitusjon i 1995. Om lag 40 pst døde i sykehus og 37 pst i sykehjem eller andre institusjoner. Vel 17 pst døde i hjemmet.

Tabell 2.12 viser død i hjemmet etter kommunetype.

Tabell  Død i hjemmet etter kommunetype, uavhengig av diagnose. Angitt i antall, pr 1000 innbyggere og pr antall døde

KommunetypeAntallPr 1000 innbPr antall døde
1 – 1 9992792,3116,9
2 000 – 4 9991 2152,3319,3
5 000 – 9 9991 2541,9918,5
10 000 – 19 9991 3711,6517,9
20 000 – 29 9996211,4915,3
30 000 – 49 9998971,6316,6
> 50 0002 2101,7916,0

Kilde: Kilde: Statistisk Sentralbyrå

Ser en antall døde i hjemmet i forhold til befolkningen, kan det synes som om det er noe mer vanlig å dø hjemme i mindre kommuner enn i større kommuner. Ser antall døde i hjemmet i forhold til totalt antall døde i de ulike kommunetyper, er ikke bildet tydelig. Forskjellene kan ha sammenheng med dødsårsak.

I tabell 2.13 og i tabell 2.14 kan en se dødelighet av svulster/kreft og dødelighet av hjerte/karlidelser i de ulike kommunetyper.

Tabell  Dødelighet av svulster/kreft i ulike kommunetyper pr 1000 innbygger og pr antall døde totalt.

KommunetypeDøde av svulster/kreftPr 1000 innbPr antall døde
1 – 1 9993332,7620,2
2 000 – 4 9991 3462,5821,4
5 000 – 9 9991 4972,3822,1
10 000 – 19 9991 7602,1223,0
20 000 – 29 9999982,3924,6
30 000 – 49 9991 3532,4625,1
>50 0003 3652,5924,3

Kilde: Kilde: Statistisk Sentralbyrå

Tabell 2.13 viser at dødeligheten av kreft/svulster i forhold til befolkningen er høyest i de minste kommunene, og lavest i kommuner med mellom 10 000 og 20 000 innbyggere. Ser en derimot dødelighet av kreft/svulster i forhold til antall døde, er dødelighet av kreft/svulster en hyppigere forekommende dødsårsak i kommuner med mellom 30 000 og 50 000 innbyggere enn i de øvrige kommunetyper. I de minste kommunene er kreft/svulster en sjeldnere forekommende dødsårsak enn i de øvrige kommunetyper.

Tabell  Dødelighet av hjerte/karlidelser i ulike kommunetyper pr 1000 innbyggere og pr antall døde totalt

KommunetypeDøde av hjerte/karsykd.Pr 1000 innbPr antall døde
1-1 9997916,5647,9
2 000 – 4 9992 8975,5546,1
5 000 – 9 9993 0364,8344,7
10 000 – 19 9993 3914,0944,3
20 000 – 29 9991 7854,2844,0
30 000 – 49 9992 3004,1842,7
> 50 0005 6674,3540,9

Kilde: Kilde: Statistisk Sentralbyrå

Som det går fram av tabell 2.14 er dødeligheten av hjerte/karsykdommer og kreft høyest i de minste kommunene. Av totalt antall døde er hjerte/karsykdommer den hyppigste årsaken i alle kommuner, men i de minste kommuner er det en større andel som dør av hjerte-/karsykdommer enn det er i større kommuner.

Tabell  Andel 70 år og over i de ulike kommunetyper

Kommunetype70 – 79 år – prosent80 år + - prosent
1 – 1 9999,55,9
2 000 – 4 9998,75,0
5 000 – 9 9997,94,3
10 000 – 19 9997,03,4
20 000 – 29 9997,83,6
30 000 – 49 9997,53,5
> 50 0007,54,1

Kilde: Kilde: Statistisk Sentralbyrå

Av tabell 2.15 går det fram at det er høyest andel eldre i de minste kommunene. Dette gjelder både aldersgruppen 70-79 år og aldersgruppen 80 år og over. Den laveste andelen eldre finner en i kommuner som har mellom 10 000 og 20 000 innbyggere.

Til dokumentets forside